IZZINI...GŪSTI...RADI...

Mūsu raksts ir mūsu vēstures un kultūras sastāvdaļa, kas izdzīvojusi cauri gadu simtiem un tūkstošiem. Ja tautai atņem tās vēsturi, tās  kultūru, tā iet bojā. Tā ir aksioma, jo katra tauta, kas gājusi attīstības ceļu no tik tālas pagātnes, savā kultūras mantojumā, vēsturiskajā pieredzē un arī mitoloģiskajā apziņā ietver savas saglabāšanās un attīstības iekšējos strukturālos nosacījumus un garīgos principus.

Latvju raksts ir mūsu senču dzīves izjūtu kods, vienota sistēma, kas aptver visus tās izpausmes līmeņus. Raksts rada kosmosu, sakārtojot haosu tam vispieņemamākajā proporcijā. Tā pamata funkcija ir sakārtot un organizēt. 

Valdis Celms

Latvju rakstu zīmes

  • Tas ir mūsu tautas nemateriālais kultūras mantojums, ko mums ir atstājuši mūsu senči
  • Un tikai mēs paši varam šīs pasaules gudrības apgūt un nodot tālākām paaudzēm, izmantojot mūsdienīgas tehnikas  
  • Tā ir pasaules uztvere kā cilvēks mijiedarbībā ar dabu organizē savas ikdienas gaitas un dzīvo saskaņā ar Visumā noteikto kārtību
  • Cilvēka un Dieva sadarbība, Pasaulē dzīvojot

Izziņas materiāls «Latvju raksta zīmes – Izzini...» ir izveidots, lai ikvienam rastos priekšstats par Latvju raksta zīmju uzbūvi, formu un skaidrojumiem. Protams piedāvātais informācijas apjoms nav pietiekams, lai izprastu, bet ir pietiekams, lai rosinātu vēlmi izzināt padziļināti.

Iegūtās zināšanas noteikti nesīs Jūsu dzīvē pārmaiņas. 

Lasi vairāk...

Četru krāsu kods

Šo četru krāsu enerģijas ir pamats, lai cilvēks spētu sasniegt savu iekšējo garīgo līdzsvaru. 

Četru krāsu cilvēks jūt, domā un rīkojas, balstoties uz četrām savām sajūtām - pašcieņa (zaļais), pārliecība par saviem spēkiem (sarkanais), apmierinātība (zilais), iekšējā brīvība (dzeltenais). M.Lušers

 Četrām krāsām atbilst ne tikai četri elementi vai stihijas dabā, bet arī četri cilvēku uzvedības tipi un temperamenti.

Lasi vairāk...

Rūtas raksts organizē kā lietu kārtību, tā vidi, ievirza domāšanu, apzīmē piederību, nodrošina komunikāciju, aizsardzību, labvēlību un izdošanos, kā arī ietver informāciju par pasaules, Dieva izpratni un cilvēku kā vienotu sistēmu. Šajā rakstā iezīmējas Lavtju zīmes, kas darbojas harmoniskā ritmā un plūsmā, kas viena otru papildina, veidojot vienotu sistēmu kopumu. Mēs esam tikai maza daļiņa no Visuma  kopuma, bet ikvienam no mums ir liela nozīme, ja vien apzināmies, ka varam paveikt darbus no Sirds gan sevis, gan savu piederīgo, gan savas tautas, gan savas valsts labā. Katrā rombā iezīmējas cita Likteņa zīme, kas ir ciešā saiknē ar Jums, tāpēc saikne nav pārraujama un ir bezgalīga. 

Lasi vairāk...

Neies runa par vēsturiskiem faktiem (latviešu koka “sūdiņiem”, kā mēdz tautā dažs labs ironizēt) vai arī netiks skalotas smadzenes, cik svarīgi ir zināt katram latvietim mūsu senču gudrības un senos simbolus. Viss miksēsies – senais ar mūsdienīgo, un kā to pielietot tagad. Tik vienkārši un tajā pašā laikā tik neizprotami un sarežģīti. Vienkārši būs tiem, kas jau ir spēruši pirmos soļus mentālās/garīgās veselības uzlabošanā, saprazdami, ka viss sākas no tā, ko domā, ko jūti, un izprot, ka kaut kas Tur ir..., savukārt, sarežģītāk būs tiem, kas uzskata, ka viss, kas ir nepieciešams ir nopērkams veikalā. Ticēt vai neticēt??? - tā ir katra izvēle. 

Lasi vairāk...