IZZINI...GŪSTI...RADI...

Likteņa zīme©

Ikviens no mums, ienākot šajā pasaulē, nes sevī savu senču mentālo un materiālo informāciju, kas ir iekodēta katrā šūnā. Tā ir nemainīga. Tas ir pamatu pamats, kas ir ar mums visu mūžu. Tas ir Jūsu PIRMSĀKUMS. Protams, apzinoties mūsu pamatvērtības, katrs no mums izveido savu vērtību kopumu, ko ietekmē vide un sabiedrība, kurā izaugam un dzīvojam, bet pašu būtību tas neietekmē. 

Visam pasaulē piemīt enerģija un vibrācija un visa šī enerģija ir saistīta ar mums neredzamajām saitēm, kas tiek nodota no paaudzes paaudzē. Un ja tiek iegūta šī sajūta, tad ikviens var izveidot savu dzīves ceļu piepildītu ar pateicību, mieru un labsajūtu.

Likteņa zīme ir personalizēta Latvju zīme. Tā ir izstrādāta no tava dzimšanas datuma (datums, mēnesis, gads), kurā ir ietverta Sakrālā ģeometrija, Numeroloģijas un Krāsu terapijas pamatprincipi, un Baltu sakrālā kodola mācība. Šī procesa rezultātā top ģeometriska figūra, kurā iezīmējas Latvju raksta zīmes. Mēs to izstrādājām vizuāli pievilcīgā grafiskā dizainā, un to var iestrādāt vai pārnest uz jebkuru materiālu vai priekšmetu, un Tā būs līdzās Jums ikdienu.

Tā Tevi aizsargās no nelabvēlīgām situācijām un cilvēkiem , dziedēs slimībā un dos spēku, piesaistīs labvēlību, palīdzēs sakārtot nesakārtojamo, ieraudzīt neredzamo un sajust iekšējo mieru un harmoniju. 

Visumā notiek viss pēc noteiktas kārtības un ir procesi, kas ir pastāvīgi un atkārtojas, tāpat arī skaitļi atkārtojas, tāpēc arī ģeometriskās figūras var būt vienādā attēlojumā, bet noteikti tulkojums būs citādāks, jo katrs no mums ir atšķirīgs, un saredzēs to, kas attiecīgā brīdī ir aktuāls un svarīgs.

Likteņa zīmes izstrāde

Likteņa zīme Rūtas rakstā©

Rūtas raksts organizē kā lietu kārtību, tā vidi, ievirza domāšanu, apzīmē piederību, nodrošina komunikāciju, aizsardzību, labvēlību un izdošanos, kā arī ietver informāciju par pasaules, Dieva izpratni un cilvēku kā vienotu sistēmu. Šajā rakstā iezīmējas Latvju zīmes, kas darbojas harmoniskā ritmā un plūsmā, kas viena otru papildina, veidojot vienotu sistēmu kopumu. Mēs esam tikai maza daļiņa no Visuma  kopuma, bet ikvienam no mums ir liela nozīme, ja vien apzināmies, ka varam paveikt darbus no Sirds gan sevis, gan savu piederīgo, gan savas tautas, gan savas valsts labā.

Katrā rombā iezīmējas cita Likteņa zīme, kas ir ciešā saiknē ar Jums, tāpēc nav pārraujama un ir bezgalīga kopumā.

Likteņa zīme Rūtas rakstā izstrāde

0