IZZINI...GŪSTI...RADI...

Likteņa zīme©

Ikviens no mums, ienākot šajā pasaulē, nes sevī savu senču mentālo un materiālo informāciju, kas ir iekodēta katrā šūnā. Tā ir nemainīga. Tas ir pamatu pamats, kas ir ar mums visu mūžu. Tas ir Jūsu PIRMSĀKUMS. Protams, apzinoties mūsu pamatvērtības, katrs no mums izveido savu vērtību kopumu, ko ietekmē vide un sabiedrība, kurā izaugam un dzīvojam, bet pašu būtību tas neietekmē. 

Visam pasaulē piemīt enerģija un vibrācija un visa šī enerģija ir saistīta ar mums neredzamajām saitēm, kas tiek nodota no paaudzes paaudzē. Un ja tiek iegūta šī sajūta, tad ikviens var izveidot savu dzīves ceļu piepildītu ar pateicību, mieru un labsajūtu.

Likteņa zīme ir personalizēta Latvju zīme. Tā ir izstrādāta no tava dzimšanas datuma (datums, mēnesis, gads), kurā ir ietverta Sakrālās ģeometrijas, Numeroloģijas, Krāsu terapijas un Baltu sakrālā kodola mācības pamatprincipi. Šī procesa rezultātā top ģeometriska figūra, kurā iezīmējas Latvju raksta zīmes. Mēs to izstrādājām vizuāli pievilcīgā grafiskā dizainā, un to var iestrādāt vai pārnest uz jebkuru materiālu vai priekšmetu, un Tā būs līdzās Jums ikdienu.

Tā Tevi aizsargās no nelabvēlīgām situācijām un cilvēkiem , dziedēs slimībā un dos spēku, piesaistīs labvēlību, palīdzēs sakārtot nesakārtojamo, ieraudzīt paslēpto, sajust iekšējo mieru un harmoniju. 

Visumā notiek viss pēc noteiktas kārtības un ir procesi, kas ir pastāvīgi un atkārtojas, tāpat arī skaitļi atkārtojas, tāpēc arī ģeometriskās figūras var būt vienādā attēlojumā, bet noteikti tulkojums būs citādāks, jo katrs no mums ir atšķirīgs, un saredzēs to, kas attiecīgā brīdī ir aktuāls un svarīgs.

Nēsājiet to līdzi maciņā, somā vai jakas kabatā, lai ikdienu ir līdzās JUMS.

Mēs nesolām brīnumus, bet pozitīvas pārmaiņas Jūsu dzīvē noteikti. Un noteikti, viss ir atkarīgs no Jums pašiem, jo neviens Jums neizsniegs maisiņu ar brīnumzālītēm, vai arī kāds Jūsu vietā pieņems lēmumus un rīkosies. Atliek tikai izvēlēties dzīvot citādāk – PA SAVAM UN NO SIRDS!

LIKTEŅA ZĪMES IZSTRĀDE

Likteņa zīme Rūtas rakstā©

Rūtas raksts organizē kā lietu kārtību, tā vidi, ievirza domāšanu, apzīmē piederību, nodrošina komunikāciju, aizsardzību, labvēlību un izdošanos, kā arī ietver informāciju par pasaules, Dieva izpratni un cilvēku kā vienotu sistēmu. Šajā rakstā iezīmējas Latvju zīmes, kas darbojas harmoniskā ritmā un plūsmā, kas viena otru papildina, veidojot vienotu sistēmu kopumu. Mēs esam tikai maza daļiņa no Visuma  kopuma, bet ikvienam no mums ir liela nozīme, ja vien apzināmies, ka varam paveikt darbus no Sirds gan sevis, gan savu piederīgo, gan savas tautas, gan savas valsts labā. Katrā rombā iezīmējas cita Likteņa zīme, kas ir ciešā saiknē ar Jums, tāpēc nav pārraujama un ir bezgalīgā kopumā.


 Likteņa zīme Rūtas rakstā izstrāde 

LIKTEŅA ZĪME - VIŅŠ UN VIŅA©

Katram no mums ir pašam sava, ĪPAŠĀ pasaule, kurā esam ieguvuši pieredzi dažādos sajūtu līmeņos, kā rezultātā rodas vērtību skala par notiekošo sevī un apkārt, un pēc šiem principiem mēs dzīvojam. Mēs esam sociālas būtnes, kas mijiedarbojas ar citiem, jo viss šajā Visumā ir SASAISTĪTS, un ļoti svarīgi ir būt līdzās tiem cilvēkiem, kas Jūs iedvesmo uz pilnveidošanās procesu, nepazaudējot sevi. Pilnībā nepazust otra pasaules modelī, jo zaudējot sevi, Tu kļūsti par cilvēku, kas vairs neesi TU pats, un kas dzīvo citu cilvēku izveidotajā pasaules modelī. Tas ir diezgan sarežģīts process visa cilvēklmūža garumā. Tas ir nepārtraukts izzināšanas process, un galvenais šajā dzīves gājumā ir saprast un izjust SEVI, jo tikai to, kas ir mums pašiem, varam dot otrajam.

Likteņa zīme – Viņš un Viņa, ietver sevī šo abu pasauļu saplūšanu līdz noteiktai robežai. Jūsu abu pasaules, kuras saskarās konkrētajā punktā un tā ir Jūsu abu radītā telpa, kur viens no otra mācāties un augat savā patībā.

Pamata izstrādes modulis ietver divu Likteņa zīmju harmonisku saplūšanu, kā rezultātā, top UNIKĀLA divu Likteņa zīmju grafiskais dizains, kas ietver visus Likteņa zīmes pamatprincipus. Šis grafiskais zīmējums rada jaunu rakstu, kur iezīmējas Latvju zīmes un rada jaunu - JŪSU ABU- vienoto pasaules modeli.

LIKTEŅA ZĪME - VIŅŠ UN VIŅA IZSTRĀDE