Distances līgums

PASŪTĪJUMS - APMAKSA - PASŪTĪJUMA IZPILDE - PASŪTĪJUMA PIEGĀDE

Šis līgums tiek slēgts starp biedrību "D&D Latvija" (turpmāk Apvienība), kas ir radošās apvienības "Sapnīca" struktūrvienība, reģ. Nr. 40008232947, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 102a-16, Rīga, LV-1050, Latvija, un Pircēju, kas veic pasūtījumu Apvienības interneta veikalā www.sapnica.lv.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis distances līgums, turpmāk- noteikumi, ir obligāts juridisks dokuments, kas reglamentē Pircēja un Apvienības tiesības un pienākumus, iepērkoties interneta veikalā www.sapnica.lv.

1.2. Apvienībai ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt vai papildināt distances līguma noteikumus, ievērojot LR likumdošanu. Pircējam ir iespēja iepazīties ar noteikumu izmaiņām interneta vietnē www.sapnica.lv.  Mainītie pasūtīšanas noteikumi darbojas tikai attiecībā uz pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc pasūtīšanas noteikumu izmaiņām.

1.3. Iegādāties preces interneta veikalā drīkst:

 • Pilngadību sasniegušas fiziskās personas;
 • Nepilngadīgas personas līdz 17 gadiem (ieskaitot) tikai ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad tie likumīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
 • Juridiskās personas;
 • Visu augstākminēto personu likumiskie pārstāvji
1.4. Apvienība, kas apstiprina šos noteikumus, garantē, ka, saskaņā ar punktu 1.3., pircējiem ir tiesības iegādāties preces www.sapnica.lv.

1.5. Distances līgums starp Apvienību un Pircēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs interneta veikalā ir noformējis pasūtījumu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies samaksas kārtību, iepazinies ar interneta veikala lietošanas noteikumiem, apstiprinājis savu pasūtījumu un apmaksājis Apvienības izsniegto rēķinu.

2. Personīgo datu aizsardzība

2.1. Apvienība apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai informāciju pieprasa tiesībsargājošās iestādes.                              

2.2. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Apvienība varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi un izpildi.

3. Preces pasūtīšana

3.1. Iepirkties Apvienības interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās.
 
3.2. Lai veiktu pasūtījumu:
3.2.1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež poga "Ielikt grozā”. Daudzums ir atkarīgs no noklikšķinātā skaita uz pogas "Ielikt grozā";
3.2.2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz sarkanā lauka lapas labajā  puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz sarkanā lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;
3.2.3. lai pabeigtu pasūtījumu, jānospiež poga "Pasūtīt" un nepieciešams aizpildīt visus laukumus, kas ir atzīmēti ar zvaigznīti. Lauciņā "Papildus informācija" ierakstiet informāciju, kas Jums šķiet svarīga. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts "Paldies! Jūsu pasūtījums ir saņemts." Atver lodziņu "Parādīt rēķinu" . Tas ir rēķins, kas ir jāapmaksā, ja esat izvēlējušies opciju - ar bankas pārskaitījumu. Ja esat izvēlējušies opciju - Swedbank, tad rēķins ir apmaksāts (ar bankas karti vai internetbanku) un apmaksātais rēķins automātiski tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pastu.
 

3.3. Pasūtījumus iespējams veikt jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā.

3.4. OBLIGĀTI aizpildiet papildus pieteikumus (ja tādi ir norādīti pie preces apraksta), jo tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei.

4. Pasūtījuma apmaksa 

4.1. Par pirkumu interneta veikalā Pircējs norēķinās, apmaksājot rēķinu caur internetbanku vai bankas filiālēs, vai ar kredītkarti (Mastercard, Visa, Maestro un Visa Electron) vai PayPal maksājumu.

4.2. Apvienība ir Mastercard Securcode un Verified by Visa programmu dalībnieki, sadarbībā ar Swedbank, lai nodrošinātu drošu iepirkšanos mūsu internetveikalā.

4.3. Rēķins tiks nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, kas tika norādīts aizpildot pasūtījuma formu Apvienības interneta veikalā. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu pēc naudas saņemšanas Apvienības norēķinu kontā. Veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu vai PayPal, ailē ”Piezīmes” jānorāda rēķina numurs.

4.4. Noformējot pasūtījumu Apvienības interneta veikalā, sadaļā "Apmaksas veids" ir jāizvēlas:

 • Pārskaitījums ar rēķinu
 • Swedbank  
 • PayPal pakalpojums 

4.5. Ja veicat apmaksu ar bankas pārskaitījumu, apmaksa jāveic 3 kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pretējā gadījumā pasūtījums tiks anulēts. 

5. Pasūtījuma izpilde 

5.1. Pasūtījuma izpildes termiņi ir atkarīgi no pasūtījuma skaita un tie ir uzrādīti pie preces aprakstā.

5.2. Pasūtījuma izpilde tiks uzsākta, Pircējam veicot rēķina apmaksu. Apvienība Jūs informēs e-pasta veidā, kad pasūtījums ir apmaksāts un  kad pasūtījums tiks izpildīts.

5.3. Apvienība apņemas izpildīt pasūtījumu ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma apmaksas, ja vien līgumslēdzēju puses nav vienojušās par citu termiņu. 

5.4. Ja Apvienība nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Apvienībai ir pienākums informēt par to Pircēju. 

6. Piegādes noteikumi

6.1. Pēc pasūtījuma izpildes, Apvienība nosūta informāciju uz norādīto e-pastu, ka tiek uzsākta pasūtījuma pakošanas un piegādes procedūra.

6.2. Apvienība informē Pircēju uz norādīto e-pastu, ka pasūtījums tiek sagatavots piegādei.

6.3. Visi pasūtījumi tiek piegādāti Latvijas teritorijā un uz citām valstīm kā ierakstīts sūtījums. 

6.4. Ja pasūtījums tiek sūtīts ārpus Latvijas teritorijas, tad tiek piemērota papildus atsevišķa samaksa par pasta pakalpojumiem, izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus, kas tiks norādīts papildus rēķinā. Pasūtījums tiks sūtīts kā ierakstīts sūtījums.

6.5. Noformējot pasūtījumu Apvienības interneta veikalā, sadaļā "Piegādes veids" ir jāizvēlas attiecīgais piegādes veids: 

 • Elektorniski uz e-pastu - 0.00 eiro
 • Latvijas Pasta pakomāti - ierakstīts sūtījums - 3.50 eiro
 • Omniva Latvijas - 3.50 eiro
 • DPD Pickup - 3.50 eiro
 • Latvijas Pasts (Ārpus Latvijas) - ierakstīts sūtījums  - PAPILDUS RĒĶINS
 • Bezmaksas piegādes aktīvo Akciju laikā - būs pieejams izvēlē

6.6. Piegādes izpildes termiņi ir uzrādīti pie preces aprakstā.

7. Garantija

7.1. Apvienība garantē produkta kvalitāti, jo izstrādā produktu, lai tas kalpotu pēc iespējas ilgāk, bet Apvienība nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā. Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

7.2. Informācija par preci, kura tiek tirgota interneta veikalā, tiek norādīta blakus attiecīgajai precei.

7.3. Apvienība nenes atbildību par krāsu atšķirības niansēm starp interneta veikalā redzamo preci un reāli saņemto preci, kas var būt saistītas ar pircēja datora monitora īpatnībām.

7.4. Digitālie (grafiskie dizaini) pasūtījumi, pēc rēķina apmaksas veikšanas, kļūst par Pircēja intelektuālo īpašumu.

8. Atteikuma tiesības

8.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Apvienībai  iegādāto preci, bet Apvienība patur tiesības nepieņemt preci vai ieturēt kompensācijas maksuja
 • prece ir nolietota un/vai bojāta,
 • prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.
8.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci.
 
8.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
 • ja iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma vai ir neatvietojamas, arī tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (piemēram, orģināldarbi, orģināldarbi pēc individuāla pasūtījuma);
 • Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu, vai digitālo failu;
 • ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;
 • ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma izpilde ar patērētāja piekrišanu ir sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām un pakalpojuma sniedzējs ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību.

8.4. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Apvienība patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

9. Preču atgriešanas kārtība

9.1. Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt dokumentu (apmaksātā rēķina izdruku), kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā, aizpildot atteikuma anketu, kura tiek nosūtīta pēc pieprasījuma (pieprasījumu rakstiet uz e-pastu:[email protected]). Pasta izdevumus par preces atgriešanu apmaksā Pircējs.

10. Citi noteikumi

10.1. Preču cenas ir norādītas bez PVN. Apvienība nav PVN maksātājs. 

10.2. Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās 12.00-18.00, rakstot uz e-pastu - [email protected].

11. Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: Biedrība "D&D Latvija"
Reģ.Nr. 40008232947
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 102a-16,Rīga, LV - 1050, Latvija
Pasta adrese: Kadaga 11-1, Kadaga, Ādažu novads, LV - 2103, Latvija
E-pasts: [email protected] 
Tālrunis: + 371 27770540 (darba dienās no 12.00-18.00)
Interneta veikala bankas konts: LV48HABA0551039600179
Bankas kods: HABALV22
Banka: Swedbank AS

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.